2 MSB:s kontaktpersoner: Tom Andersson, 010-240 42 10 Publikationsnummer MSB976 - februari 2016 ISBN 978-91-7383-644-9

4237

2019-10-16

Vi kan kommunicera information, vi kan lagra den, vi kan förädla den och vi kan styra processer med den – vi behöver den för det mesta vi gör helt enkelt. Varje år sker över 100 000 cyberattacker i Sverige, riktat mot både infrastruktur, företag och organisationer. Antalet cyberattacker mot centrala samhällsfunktioner ökar drastiskt varje år, och det vi tidigare sett som morgondagens risker är idag en del av vår vardag. Avsnittet ger en beskrivning av krav och vad som gäller kring informationssäkerhet och it-säkerhet relaterat till SDK. Målgruppen är användarorga nis ati on er och alla som behöver sätta sig in den grundläggande informationssäkerheten som gäller för SDK. Contextual translation of "informationssäkerhet" from Swedish into Finnish.

Informations säkerhet

  1. Pharmacia diagnostics uppsala sweden
  2. Er yag laser
  3. Rolf ekman niemisel

IT-säkerhetstips för din  Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter. Ladda ner dokument. Förslag till nya föreskrifter om  Informationssäkerhet handlar om åtgärder som förhindrar att information hamnar i fel händer eller förstörs. I dag är det vanligt att drabbas av  Giltigt fr.o.m., 2020-04-06, Giltigt t.o.m., -. Huvuddokument, Beslut om riktlinjer för informationssäkerhet.pdf. Bilagor. Protokoll Rektors beslutsmöte 2020-15.pdf  Oavsett om du söker en grundlig eller fördjupande utbildning så erbjuder IFI ett stort utbud inom området informationssäkerhet.

När det gäller frågor rörande legala rättstillämpningar hänvisas till respektive lärosätes jurist.

Det är framförallt inom två områden som Riksarkivets regelverk kan påverka informationssäkerhetsarbetet hos en myndighet. Det gäller skydd av arkiv (både fysiskt och logiskt skydd) och redovisning av arkiv.

På dessa sidor hittar du MSB:s råd och Informationssäkerhet handlar om att skydda informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, oberoende av om informationen är i digital form, på papper eller om den är muntlig. Konfidentialitet - att information endast är åtkomlig för behöriga personer. I takt med att informations-, lednings- och verkanssystem blir mer komplexa och dynamiska så blir hanteringen av informations­­säkerhets­risker allt mer avgörande. En avgörande utmaning är att uppnå en balans mellan uppnådd informations­­säkerhet och verksamhetsnytta.

Vad är Informationssäkerhet? Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs 

Här redogörs för olika typer av roller som förekommer i KLASSA och vad vi menar med dem. Informationsägare. Informationsägare är den som äger och ansvarar för att informationen är riktig och tillförlitlig samt för det sätt informationen sprids. Juridisk informationssäkerhet – Att samordna arbetet enligt säkerhetsskyddslagen, NIS-lagen, dataskyddsförordningen och annan lagstiftning om informationssäkerhet Anmäla incident Om du upptäcker eller får kännedom om en incident som du tror påverkar användningen av datorer, mobiltelefoner eller it-system så ska du anmäla detta. Du gör det genom att skicka ett mejl eller ringa till: irt@kau.se 054-700 2525 Beskriv vad som hänt, när det hände och hur vi kontaktar dig för att hjälpa och följa upp.

Informations säkerhet

En verksamhets viktigaste tillgång är den information den hanterar. Därför behöver den förhindra att information läcker ut, förvanskas,  Rutiner för informationssäkerhet. Diarienummer: UFV 2017/93; Beslutsfattare: Universitetsdirektören; Beslutsdatum: 2021-03-29  Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet. Verksamheten är certifierad enligt standarden SS ISO/IEC 27001. Det certifierade området omfattar  Distansarbete, utspridd arbetskraft och verksamhet dygnet runt skapar nya utmaningar för informationssäkerhet. Dataintegritet är av största vikt och anseendet  Informationssäkerhet kan grovt delas in i teknisk säkerhet, formell säkerhet och informell säkerhet.
Ladda upp

Informations säkerhet

Informationssäkerhet handlar till stor del om att bli medveten om hur man  Ofta hanteras informationen i olika it-system och skickas snabbt över internet, men den tekniska utvecklingen gör också samhället sårbart. Informationssäkerhet  Välkommen till Handbok i Informations- och IT-säkerhet att den ska underlätta för dig som arbetar med informationssäkerhet att utforma lokala regler och råd. Varför behöver vi skydda information?

Det innebär att kunna hantera dagliga rutiner  Informationssäkerhet. Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera.
Antagen juristprogrammet

avräkning skatteavtal
åhlens halmstad öppettider
varberg hotell billigt
tillväxtverket stockholm adress
pauli gymnasium teknikprogrammet

IT-störningar och informationssäkerhet. Både samhället i stort och du som enskild medborgare är i dag beroende av fungerande data- och 

2019-10-16 Ledningssystem med instruktioner för informationssäkerhet. Enheten för juridik och Region Skånes dataskyddsombud har gemensamt tagit ställning för att Region Skåne bör använda sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) PUB-avtalsmall och den tillhörande instruktionsmallen. 2020-04-03 Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse och insikt om riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet med fokus på riskanalys. Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har SKR tagit fram verktyget KLASSA.

2017-06-08

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Informationssäkerhet av Per Oscarson (ISBN 9789144121109) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Riktlinjer för informationssäkerhet . För att du lättare ska hitta hur ledningssystemet för informationssäkerhet fungerar, så presenterar vi här Riktlinjer för informationssäkerhet per kapitel tillsammans med de VGR-riktlinjer, rutiner mm som hör till respektive kapitel. Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet.

Det gäller skydd av arkiv (både fysiskt och logiskt skydd) och redovisning av arkiv. LS 2018-0652 LS 2016-0646 LS 1112-1733 Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting Beslutad av landstingsstyrelsen 2013-03-05 Med anledning av det informationsläckage som skett i samband med outsourcing av it-verksamhet hos Transportstyrelsen har SKR tagit fram information till stöd för kommuner och regioner.