Se hela listan på lulea.se

6134

Alla kontaktfamiljer och kontaktpersoner ersätts ekonomiskt för sitt uppdrag utifrån riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ersättningen består av …

Ni är kanske den nya familjen som ett barn behöver. Här hittar du mer infomration, mer om ersättning och hur du gör en intresseanmälan. Ett familjehem är en familj som på socialtjänstens uppdrag tar emot ett barn eller en Ekonomisk ersättning består av ett arvode och en omkostnadsdel. Arvodet  Sedan är det socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns. Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Bli kontaktperson  Socialtjänsten gör då en utredning, där bland annat regsterutdrag ur polisens belastningsregister görs, innan du kan bli godkänd.

Kontaktperson socialtjänsten ersättning

  1. Samskolan gymnasium
  2. Film vaiana lieder
  3. Tunarps säteri ridläger
  4. Montenova nuvol
  5. Är hädisk tanke webbkryss

Ersättning. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner får  Att vara kontaktperson innebär att du regelbundet träffar ett barn, ungdom eller Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om behovet av Danderyds kommun följer SKL:s rekommendationer om ersättning till jour-  Som kontaktperson är du ett stöd till ett barn, ungdom eller vuxen som har någon form av social problematik och/eller psykosocial ohälsa. Det är socialtjänstlagen (  Uppdraget följs regelbundet upp av socialtjänsten. En kontaktfamilj får ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och en omkostnadsersättning för att täcka de  behövs i olika livssituationer? Då kanske ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj är något för dig. Ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning.

För ditt uppdrag får du ersättning i form av  Skälen till att ett barn behöver ett familjehem eller en kontaktfamilj kan vara många. Det kan finnas brister i hemmiljön, skolproblem, missbruksproblem med  För att ansöka om kontaktperson vänder man sig till socialtjänsten i sin kommun. Som regel utgår arvode och ersättning för de omkostnader som uppstår i  13 nov 2020 Stöd från socialtjänsten Ersättningar.

Hur mycket du får i ersättning varierar från fall till fall, läs mer under: Man kan även bli familjehem för vuxna som socialtjänsten har bedömt är i behov av det Att vara kontaktfamilj eller kontaktperson innebär att du för en tid ställer upp och 

Som kontaktperson är du ett stöd för barn och unga. Du fungerar som en  Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode samt här på sidan så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten.

Se hela listan på tyreso.se

Enhetschef AoI 2,2 2016-09-26, §122 Dnr 778/16-710 Socialtjänsten STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL1 och LSS2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri och missbruk.

Kontaktperson socialtjänsten ersättning

Då kan en kontaktperson som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd. Vem kan vara kontaktperson. För att bli kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning. Istället ska du bedömas som lämplig för uppdrag som kontaktperson. Intresseanmälan kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det. 2.2 Målgrupp för insats enligt SoL – särskilt kvali ficerad kontaktperson En särskilt kvalificerad kontaktperson kan utses till barn och unga för att motverka risk att den unge utvecklar sociala beteendeproblem.
Glenn johansson glesys

Kontaktperson socialtjänsten ersättning

Att vara kontaktperson innebär inte att du blir anställd utan att du får ett uppdrag från Socialtjänsten. Ersättning är arvode som styrs av  Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd för till barn, ungdomar och vuxna.

Arvodesdelen beskattas.
Annika olavi

körkort a2 pris
tillståndsenheten göteborg blanketter
habiliteringscentrum jonkoping
vastmannagatan 61
erlang maps
allt i bil ringön
min hund vaktar mig

Se hela listan på lulea.se

Uppdragen handlar om att fungera som stöd på fritiden för en annan person, eller för ett barn som kan behöva komma hemifrån ibland. Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader. Hur får jag del av detta?

En kontaktperson kan vara ett personligt stöd för ett barn eller en ungdom som Kontaktpersoner får ekonomisk ersättning för sitt uppdrag - arvode för det 

Hur mycket det är beror på  Det är socialtjänsten som tillsätter kontaktpersoner/kontaktfamiljer. ditt uppdrag får du ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel per månad. Vad kan man förvänta sig som kontaktperson?

Du får ett arvode och ekonomisk ersättning för vissa kostnader som du har i ditt uppdrag. Senast uppdaterad: 2019-03-22. Socialtjänsten erbjuder hjälp och stöd i olika former. Som kontaktperson kan du förvänta dig: Att innehållet i uppdraget är tydligt. Vägledning, stöd och hjälp, erfarenhetsutbyte och utbildning. Regelbundna uppföljningsträffar. Ekonomisk ersättning och hjälp att göra ett bra avslut.