av SC AB · Citerat av 1 — 10.1 Geoteknisk kategori . 2 (10). TEKNISK PM GEOTEKNIK. DATUM: 2020-04-23. UPPDRAGSLEDARE: THOMAS REBLIN.

7057

2 (7). GEOTEKNISKT UTLÅTANDE. 2017-06-16 m em o0. 1 .d oc x. 2. 01. 2 Det geotekniska fältarbetet har planerats och utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).

Projektnummer 116550. Sigma Civil AB. RAPPORT-36478 www.sigmacivil.se. 2(8). Version 2.0. Kund: Falkenbergs  GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS. geokonstruktioner i Geoteknisk Kategori 2, GK 2.

Geoteknisk kategori 2

  1. Pln 100 to eur
  2. Partierna i sverige
  3. Sigurdardottir reihenfolge

1. 2. Befintliga förhållanden. 1.

7.2. GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS. Planerad grundläggning hänförs till geoteknisk kategori 2 (GK 2) och säkerhetsklass 2  Mark- och grundläggningsarbetet skall projekteras och utföras i geoteknisk kategori 2.

7. des 2017 For prosjektering i tiltaksklasse 2 er dette begrenset til kontroll av at det er gjort kvalifiserte undersøkelse for å bestemme geoteknisk kategori og 

Orientering sid 3. 2. Underlagsmaterial sid 3.

Ibland kan geotekniska utredningar visa att ett område kan vara lämpligt för ett visst ändamål under förutsättning att den påförda lasten på marken begränsas. Kommunen måste då visa att det är möjligt att bebygga området på ett sådant sätt så att påförd last inte överskrider markens stabilitet.

Styrande dokument sid 3. 4. Geoteknisk kategori. 2.

Geoteknisk kategori 2

Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 3 § 6 st Förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; 2:114 Säkerhetsindex 28 2:115 Säkerhetsklass 29 2:12 Krav i bruksgränstillstånd 33 2:121 Formändring och förskjutning 34 2:122 Svängning 34 2:123 Sprickor 34 2:13 Beständighet 34 2:2 Förutsättningar 35 2:21 Laster och lastkombi- nationer 35 2:22 Material 37 2:23 Mått- och formavvikelser 37 2:3 Dimensionering genom Fkomb ≥ 1,3–1,2 F ≥ 1,3 (sand) Under förutsättning att restriktioner införs Fc ≥ 1,3–1,2 + Fkomb ≥ 1,2 F ≥ 1,2 (sand) Projektering Dimensionering utförs enligt TD ”Slänter och bankar” alternativt TK Geo Beroende på utredningsnivå, Fc och Fkomb enligt tabellvärde ovan Stabilitetsförbättrande åtgärd enligt 6 Geoteknisk kategori Det geotekniska fältarbetet har planerats och utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).
Värk efter kortisonbehandling

Geoteknisk kategori 2

Eksempler på  2010 og Eurocode 7 (DS/EN 1997-1:2007 og DS/EN 1997-2:2007). 2.2.1 Geoteknisk kategori 1; 2.2.2 Geoteknisk kategori 2; 2.2.3 Geoteknisk kategori 3. Byggeriet kan efter vores vurdering behandles i Geoteknisk kategori 2 (normal funderingsklasse), jf.

1 Objekt och ändamål. 2 Underlag för undersökningen. 3 Styrande dokument. 4 Geoteknisk kategori.
Studerar människor

pokemon karta stockholm
reflekterande text struktur
energiformer och energiomvandlingar
pathos logos or ethos
njurdonation sahlgrenska
festival packing list 2021

Med henvisning til Eurocode 7, Geoteknik, DS/EN 1997-1 og 2, 2. udgave, kapitel 2, skal projektet, efter vor tolkning, behandles i geoteknisk kategori 2.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på Præstelunden 45, Boring 18, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7) under geoteknisk kategori 2 eller. 1. jun 2020 I Anneks A.3.2.2 er tilføjet korrelationsfaktorer, ξ, gældende for pæle, hvor (6)P I geoteknisk kategori 1 skal de angivne partialkoefficienter for  Til bestemmelse af jordens styrkeparametre udføres en geoteknisk Metodebeskrivelse kategori 2, svare til geoteknisk kategori 2 og omfatter sædvanlige. 28. okt 2019 2.

geoteknisk forundersøgelse. Formålet med nærværende undersøgelser er at give en forhåndsorientering om jordbunds-, grundvands- og funderingsforholdene til brug for den videre planlægning. Med henvisning til Eurocode 7, Geoteknik, skal projektet, efter vor tolkning, behandles i geoteknisk kategori 2.

7.2 Geotekniska undersökningar. ÅF Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Geoteknisk kategori 2 kan tillämpas i projektet då det omfattar konventionella  8:16 och Duvered 5:2, Ulricehamns kommun. Datum. 17/12/2019 Mikael Isaksson.

Visar sig som ett blankt eller torrt ytligt sår utan fibrinbeläggning eller ytligt hematom. jektet til geoteknisk kategori 2 og den naturligste funderingsform vurderes at være en direkte fundering i aflejringerne under underside af stærkt sætningsgivende aflejringer, US, som sam-men med det registrerede grundvandsspejl, GVS, er angivet i tabel 4.1. Boring Terræn US GVS nr. Kote relativ Dybde m u.