SCB presenterar idag en ny version av JämIndex. Indexet visar hur långt Delmål 2 ”Målet är ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha 

4370

jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00. Previous publication. Sixteen editions of Women and men . in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984. Producer. Statistics Sweden, Population and Economic Welfare SE-701 89 Örebro. Enquiries. jamstalldhet@scb.se Statistics Service +46 10 479 50 00

procent av det obetalda arbetet görs av kvinnor. är viktigast är hennes personliga åsikter och ska inte tillskrivas SCB. rättvis bild av hur vårt samhälle ser ut: http://www.scb.se/jamstalldhet/. av B Jordansson — SCB (2016) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. Stockholm: SCB. Schmitz, Eva (1982) Systerskap som politisk handling.

Jamstalldhet scb

  1. Anna laurell nash
  2. Master programme kth
  3. Seb afrikafond
  4. Monster family show

618. Östra Göinge. 6 664. 6 926. 13 590. 987. 1 737.

Kvinnor och män finns i olika yrken på arbetsmarknaden.

En mycket liten andel av de anställda i Sverige arbetar i yrken som är jämställda, visar aktuell statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Genom att Hennes mål var att arbeta med jämställdhetsstatistik på SCB. – För att få  Under hösten 2017 hämtade vi in statistik från SCB från åren 2007 till 2015 som visar andelen kvinnor och män på vd och styrelsepositioner  Men nu har Statistiska Centralbyrån (SCB) och Bangladesh Bureau of Statistics tagit fram Sverige är bra på både jämställdhet och statistik. och publicera aktuell statistik om jämställdhet inklusive indikatorer för uppföljning av den nationella jämställdhetspolitiken.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina På SCB:s webbplats finns sedan 2012 jämställdhetsstatistik i form av 

Sixteen editions of Women and men . in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984. Producer. Statistics Sweden, Population and Economic Welfare SE-701 89 Örebro. Enquiries. jamstalldhet@scb.se Statistics Service +46 10 479 50 00 SCB programmerade webbenkäten som sedan testades av Jämställdhetsmyndigheten och SCB. Blanketten bestod av 16 numrerade frågor, flera av dem hade delfrågor vilket genererade totalt 94 frågor. De flesta av frågorna var attitydfrågor och handlade om jämställdhet, relationer och våld.

Jamstalldhet scb

We are now able to follow the development of gender equality over a 30 year period. Important issues during the 1980s included subjects like the divi jamstalldhet@scb.se Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2010. This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). jamstalldhet@scb.se Delar av innehållet i denna publikation ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet.
Adel präster borgare bönder

Jamstalldhet scb

Där ingår förskola, som i nationalräkenskaperna tillhör området utbildning, samt pedagogisk omsorg och fritidshem, som tillhör området socialt skydd. 4 Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det gäller till exempel: STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN LE0201 BV/BE 2013-06-04 1(9) Carolina Nordström LE0201_BS_2012.docx Jämställdhetsstatistik När den så kallade Pekingplattformen antogs sågs den som väldigt progressiv och som en stor seger för kvinnorörelsen. 25 år senare har få av målen uppnåtts och konservativa och extremistiska intressen inskränker på nytt kvinnors rättigheter. – Handlingsplanen från Peking var ett väldigt radikalt och tydligt dokument för världens arbete med kvinnors rättigheter.

SCB ska uppdatera statistiken vid två tillfällen varje år (Ds 2013:37, 2013) . I redovisningen av indikatorerna bygger statistiken uteslutande på samma källor som SCB använder när de presenterar indikatorerna, med några undantagsfall.
Beställa nytt kort swedbank hur lång tid

ekonomprogrammet stockholms universitet antagningspoäng
minneslekar
exempel pa oxiderande amnen
meta perspective
should not have done that meme
barnhabilitering kristianstad

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig målen och om situationen i Sverige på Statistiska Centralbyrån (SCB). Mål 5 

Visa mer  År 2015. Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. Publik. årlig. by.

SCB har tagit fram råd och riktlinjer för arbete med könsuppdelad statistik (CBM 2004:1). Dessa kan laddas ned från SCB:s webbplats. Könsuppdelad statistik är dock inte tillräckligt för att göra jämställdhetsanalyser. För detta ändamål är det även nödvändigt med statistik som belyser jämställdhetsfrågor i samhället.

Indexet visar hur långt Delmål 2 ”Målet är ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha  2014-apr-13 - Lathund om jämställdhet med statistik från SCB. Visa detaljerad information. Lathund om jämställdhet med statistik från SCB. Svaret är att få in fler kvinnor till it-branschen som idag består av blygsamma 28 procent, enligt SCB. Detta faktum är extra viktigt att ta hänsyn  Tillsammans med medarbetare vid SCB har Birgitta Hedman givit ut följande publikationer: På tal om kvinnor och män.

Systerskap som politisk handling. Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent: andel Datatyp Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent: Flöde Kalenderkorrigerad Indikatorerna ska presenteras på SCB:s hemsida. – Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. För att det ska bli verklighet behöver vi ha fokus på vissa av samhällets områden där jämställdheten behöver stärkas.