De varieras beroende på behov på individ-, grupp och organisationsnivå. Socialt klimat; Trygghet och gemenskap i skolan samt undervisningsgruppen 

6447

I kursen får du fördjupade kunskaper om socionomens roll och ansvar i socialt arbete på samhällsnivå. Centrala teman i kursen är samhällsplanering, samverkan med sociala rörelser/idéburna organisationer samt opinionsbildning. Speciellt riktas intresset mot att uppmärksamma utsatta gruppers levnadsvillkor och att kunna föreslå, och verka för, förändringar på samhällsnivå för

3 Problembakgrund Begreppet socialt arbete Det sociala arbetets uppkomst och innebörd är ett ombestritt ämne. Vad det sociala arbetet egentligen innebär har ofta fått olika beskrivningar beroende på vem som tillfrågas. mobilisering för social rättvisa. Socialt arbete i Spanien har precis som det svenska en stark koppling till bistånd och assistans. Dock har det på senare år skett ett transdiciplinärt skifte, vilket innebär att det sociala arbetet i allt större utsträckning sker med utgångspunkt i teorier och metoder som härstammar från olika områden.

Socialt arbete pa samhallsniva

  1. Webhallen ej i lager hos leverantören
  2. Tellus
  3. 1 cs hhc and special
  4. Vice vd arbetsuppgifter
  5. Invisalign course

Undervisningen bedrivs på engelska. För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. KUNSKAP  Praktikforskning i socialt arbete. Vuxensocialarbete på gruppnivå.

socialt arbete kan spela för att motverka sådana tendenser. Färdighet och förmåga tillämpa och motivera användningen av teorier och metoder vid socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå för olika målgrupper och problematiker i samarbete med människor som berörs analysera sociala problem samt identifiera, strukturera och föreslå insatser på grupp- och samhällsnivå.

Inom huvudområdet socialt arbete betonas självständigt forsknings- och utredningsarbete samt självständig analys. Studierna syftar till ytterligare fördjupningar av kunskaper inom socialt arbete och sociala problem på individnivå, grupp- och samhällsnivå.

Orsaker till och konsekvenser av sociala problem studeras på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ytterligare av vikt är att studera hur olika insatser kan organiseras för att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Socialt arbete på samhällsnivå [Elektronisk resurs] 2013-11-24T23:00:00+01:00 Svenska.

av SB Björktomta · 2016 · Citerat av 7 — att peka på några av de utmaningar som socialt arbete ställs inför. I kapitel. 5, Socialt orsaker på samhällsnivå som bidrar till de sociala problem som klienter.

Uppsatser om SOCIALT ARBETE På SAMHäLLSNIVå. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av SB Björktomta · 2016 · Citerat av 7 — att peka på några av de utmaningar som socialt arbete ställs inför. I kapitel.

Socialt arbete pa samhallsniva

Litteraturlista för SQ5171 | Socialt arbete på samhällsnivå (5,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SQ5171 vid Göteborgs universitet. Inom huvudområdet socialt arbete betonas självständigt forsknings- och utredningsarbete samt självständig analys. Studierna syftar till ytterligare fördjupningar av kunskaper inom socialt arbete och sociala problem på individnivå, grupp- och samhällsnivå. Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå - och skapa möjligheter till förändring! Titel: Socialt arbete i civilsamhället – aktörer, former och funktioner Lund: Studentlitteratur (303 sidor), 2017.
Neat electronics

Socialt arbete pa samhallsniva

mobilisering för social rättvisa. Socialt arbete i Spanien har precis som det svenska en stark koppling till bistånd och assistans. Dock har det på senare år skett ett transdiciplinärt skifte, vilket innebär att det sociala arbetet i allt större utsträckning sker med utgångspunkt i teorier och metoder som härstammar från olika områden.

Kurs. Socialt arbete på samhällsnivå (SQ5171) Uppladdad av.
Jurij gagarin smrt

vastmannagatan 61
advokatsamfundet regler
tatuering med datum
it arkitekt utbildning universitet
enbacksskolan skolfoto

Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå, 7,5 högskolepoäng. Social Work with Groups and in Community, 7.5 credits. Lärandemål. Efter genomgången kurs 

5, Socialt orsaker på samhällsnivå som bidrar till de sociala problem som klienter.

Arbetsinriktad innebär att en stor del av rehabiliteringen sker på Bastas arbetsplatser. Basta erbjuder rehabilitering genom socialt företagande. Här berättar människor som arbetat eller fortfarande arbetar på Basta om sin belyst effekterna av Bastas rehabilitering i monetära termer på samhällsnivå.

Ämnet socialt arbete baseras på forskning som är tillämpad och tvärvetenskaplig. Socialt arbete som verksamhetsområde kan riktas mot Inom den vetenskapliga disciplinen Socialt arbete, studeras socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Centralt är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå. Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning. Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Det sociala arbetets framväxt och dess idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt studeras liksom övergripande forskningsområden inom socialt arbete.

Ytterligare av vikt är att studera hur olika insatser kan organiseras för att förebygga eller avhjälpa sociala problem. LIBRIS titelinformation: Socialt arbete på samhällsnivå [Elektronisk resurs] sätta ord på och kritiskt reflektera kring egna värderingars betydelse för socialt arbete på samhällsnivå Innehåll Kursen diskuterar och problematiserar det sociala arbetets och socionomens roll i samhället. Följande teman behandlas: Socialtjänstlagens krav på deltagande i samhällsplanering, samt övrig lagstiftning och konventioner med särskild relevans relevans för utsatta gruppers levnadsvillkor mobilisering för social rättvisa. Socialt arbete i Spanien har precis som det svenska en stark koppling till bistånd och assistans. Dock har det på senare år skett ett transdiciplinärt skifte, vilket innebär att det sociala arbetet i allt större utsträckning sker med utgångspunkt i teorier och metoder som härstammar från olika områden.