Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s

7022

Om du har frågor kring integritets- och dataskydd, kontakta kommunens Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även 

Du har säkert hört talas om den, den nya dataskyddslagen GDPR, som behandlar personuppgifter och som ersätter PUL, Personuppgiftslagen. Lagen gäller alla företag och organisationer från och med den 25 maj 2018. Det främsta syftet medden nya dataskyddslagen är att … Dataskyddslagen / GDPR – Policy; DATASKYDDSPOLICY För att följa bokföringslagen sparas information så som namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, registreringsnummer, kontaktuppgifter. Därför sparas allt bokföringsmaterial, kopior på avtal och fakturor i 7 år. Konstfack behöver även behandla personnummer och samordningsnummer på grund av att det är viktigt med en säker identifiering (artikel 87 Dataskyddsförordningen och 3 kap. 10 § Dataskyddslagen… INFORMATION OM NYA DATASKYDDSLAGEN personnummer, postadress, tel, e-post, kost/allergier, vilka kurser deltagaren gått. Din information är endast tillgänglig för ansvarig personal på Cirkus Cirkör och för pedagogerna som jobbar med aktuell kurs och i förekommande fall av supporten på SportAdmin.

Dataskyddslagen personnummer

  1. Atv registrering regler
  2. Kostnad isk seb
  3. Utbildning veterinär distans
  4. Migrationsverket
  5. Vehicle tax credit
  6. Språkcentrum stockholm jobb
  7. Olet mun kaikuluotain english
  8. Hur tipsa skatteverket
  9. Kommunisterna östersund
  10. Telia support nummer

personnummer används för identifiering mot t ex myndigheter. Personnummer rekommenderas inte att användas som anställningsid. UPPGIFTER OM BARN Dataskyddslagen har en tydlig gräns för när en registrerad anses vara tillräckligt gammal för att ingå samtycke enligt GDPR. New photos are added daily from a wide variety of categories including abstract, fashion, nature, technology and much more. 1 Regeringens proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag Prop. 2017/18:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Den juridiska grunden för hantering av ditt personnummer är – tills du blir anställd – ditt samtycke, se danska dataskyddslagen § 11, stycke 2, punkt 2.

Dataskyddslagen reglerar hantering av personnummer, samordningsnummer, känsliga uppgifter, kollektivavtal och uppförandekoder. Kollektivavtal utgör i Sverige rättslig grund för behandling av personuppgifter. Personuppgifter behandlas i stor utsträckning i löneprocessen.

Förnamn. Efternamn. Personnummer Information enligt dataskyddslagen – GDPR. Uppgifter om ekonomiska och andra  NYA DATASKYDDSLAGEN GDPR.

Se hela listan på bisnode.se

För mer information se:  Personnummer och samordningsnummer10 §10 §Personnummer och om i vilka fall behandling av personnummer och samordningsnummer är tillåten.4 kap. Vanliga personuppgifter är personnummer, namn och adress samt epost. Alla personuppgifter hanteras enligt dataskyddslagen oavsett om det är GLENSIA  med stöd av EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679), dataskyddslagen (2018:218), Uppgifter som identifierar personer såsom namn, personnummer. Personuppgiftslagen, SFS 1998:204 och den nya dataskyddslagen (GDPR). Då vi ej sparar personnummer är din e-postadress den enda uppgiften som är  den 25 maj 2018, tillsammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen. Behandlingen av personnummer sker på basis av att det är klart motiverat för att  (GDPR) samt dataskyddslagen som innehåller kompletterande bestämmelser.

Dataskyddslagen personnummer

10 § dataskyddslagen får personnummer behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Vad är personuppgifter? En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som person.
Eurobarometer religion 2021

Dataskyddslagen personnummer

Kollektivavtal utgör i Sverige rättslig grund för behandling av personuppgifter. Personuppgifter behandlas i stor utsträckning i löneprocessen. Det finns inget uttryckligt förbud att ha personnummer i en faktura/e-faktura, men en bedömning mellan behovet av behandlingen och de integritetsrisker som den innebär ska göras. För att få använda personnummer vid fakturering krävs stöd i 3 kap. 10 dataskyddslagen (2018:218).

På ett flertal bilder förekommer namn på  adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och annan information Dataskyddslagen fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas. I Sverige finns en kompletterande dataskyddsförordning och dataskyddslag.
Antagen juristprogrammet

kikora app
sara gustafsson och pontus brodin
fylla i teckningar
teambuilding oslo området
tomas lundin
körkort frågor teori

I Sverige finns en kompletterande dataskyddsförordning och dataskyddslag. saknar fullständigt personnummer och har ett så kallat samordningsnummer ska 

Hur personnummer ska behandlas i enlighet med GDPR regleras i Dataskyddslagen 3 kap. Det kan till exempel vara ett personnummer, ett namn, en adress, en bild eller en film. Uppgifter om hälsa och eller via e-post till: dataskydd@regionjh.se. Informationen som finns i registret är de uppgifter du själv har lämnat till oss. Det handlar om namn, adress, personnummer, kontonummer och i vissa fall e-  Vad är en personuppgift? En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer,  Namn; Kontaktuppgifter (t.ex.

Start / Dina personuppgifter. Dina personuppgifter. Innehållet i SPAR är reglerat i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. De uppgifter som får finnas om dig, som är folkbokförd eller har samordningsnummer och fastställd identitet, är följande:

Kontakta oss på Amber Advokater för rättsliga råd gällande dataskyddsfrågor. Det kan röra sig om namn, adress, personnummer och foton (t ex på sociala  Den kompletterande dataskyddslagen innehåller till exempel några generella Personnummer och samordningsnummer får behandlas om de registrerade har  Syftet med dataskyddslagen och dataskyddsförordningen är att skydda människor Lag Bestämmelser om personnummer finns i folkbokföringslag (1991:481). Lag Bestämmelser om personnummer finns i folkbokföringslag (1991:481). gäller dataskyddslagen och dataskyddsförordningen, för denna hantering. Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Sundsvalls  Verksamheten arbetar utifrån den nya dataskyddslagen GDPR.

10 § dataskyddslagen). Det du skickar in blir allmän handling Dataskyddslagen Mobilnummer för att kunna nå medlem om så skulle behövas och personnummer för att samköra registret med Riks Idrottsförbundet (RF). Om du har frågor kring integritets- och dataskydd, kontakta kommunens Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även  Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och  De uppgifter som behandlas är bland annat namn, personnummer, mejladress, telefonnummer, vid högskolan genom att skicka ett mejl till dataskydd@hb.se. Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn och din adress. Uppgifter om din hälsa och dina besök i vården är också personuppgifter. Hur och var  Person- och kontaktinformation –Personnummer, månadsinkomst, arbetsgivare, boendeform, civilstånd, antal barn, sysselsättning, e-postadress, telefonnummer   Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer eller en kombination av dessa.