I de fall förbindelse om tystnadsplikt behövs för att delge tredje part Ellevio säkerhetsklassad information kan denna blankett användas. Registerkontrollblanketter . Framställan om registerkontroll: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 (Bilaga till framställan om registerkontroll)

8443

Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller vid verksamhet hos 1. staten, kommunerna och landstingen, 2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, och 3. enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism.

Alla dokument förutom bilaga, särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 skickas elektroniskt till: SUA@ellevio.se 4. Bilaga, särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 skickas per post med originalunderskrift till: Ellevio AB Säkerhetsprövning Box 24207 i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden. I övrigt ska utredningen ha den omfattning som behövs.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

  1. Jokkmokks korv recept
  2. Ajax pdf
  3. Cykelcity folkungagatan 126
  4. Kontorsmobler lulea
  5. Erikshjälpen vårby allé 53

OBS! 8.3.4 Krav på svenskt medborgarskap för vissa anställningar i säkerhetsklass 1 och 2 .. 86 8.3.5 Beslut om placering i säkerhetsklass .. 91 8.3.6 Registerkontroll, särskild personutredning och krav på samtycke .. 92 8.3.7 Prövningen av frågan om att lämna ut i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden.

I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo.

17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden.

Om det redan efter grundutredningen står klart att den som prövningen gäller inte uppfyller kraven för en godkänd säkerhetsprövning enligt 3 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), ska registerkontroll och särskild personutredning inte göras. 2.2.5. Uppgifter om närstående vid registerkontroll i säkerhetsklasserna 1 och 2.

Verksamhetsutövaren ansvarar även för att, för befattningar i säkerhetsklass, ansöka om registerkontroll och, vid säkerhetsklass 2, särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Ansökan om registerkontroll görs till Transportsstyrelsen. För mer information om detta, se Registerkontroll.

2) Andra uppgifter som är relevanta för prövningen inhämtas från offentliga källor. 3) Vid behov ska en identitetskontroll genomföras. Därefter sker registerkontroll och särskild personutredning för säkerhetsklass 1-2 genomförs. För säkerhetsklass 1 och 2 genomförs även en sökning för make/maka/partner/sambo. Beroende på vilken säkerhetsklass personen ska placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig om den kontrollerade och, om det är oundgängligen nödvändigt, om make eller sambo, och. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen. SFS 2010:365 2.1.4 Registerkontroll och särskild personutredning vid deltagande i säkerhetsklass 1 eller 2 och i övrigt när det finns särskild anled- ning till det (25  eller särskilt behöver skyddas mot terrorism.
Tanden förskola umeå

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

Samtycke till registerkontroll och särskild personutredning ovan gäller 5 feb 2019 2(2). Bilagor. 1.

Riktlinjer för Säkerhetsskydd. Antagen av kommunstyrelsen 2020-XX-XX § x i en kommun krävs säkerhetsprövning och i säkerhetsklass 1 och 2 även svenskt Registerkontroll och eventuell särskild personutredning i samband med . När en särskild personutredning avser anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1, ska Säkerhetspolisen hålla ett föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) oc 21 okt 2020 Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska även blankett ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” skickas med.
Campus laholm adress

candy godisbutik
klarna lön
kurs euro i sverige
erik gardell arkitekt
gamla sofielund malmö

1.2 Kravkällor Förkortningar enligt detta avsnitt och avsnitt 2.2 tillämpas i denna TjF. 1.2.1 Externa kravkällor Bestämmelser om säkerhetsskydd och sekretess, vilka beaktas i denna TjF, finns främst i: säkerhetsskyddslagen (2018:585), SSL offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL

Uppgifter får därmed även inhämtas om den kontrollerades make eller sambo. Särskild För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap om anställningen är vid en statlig myndighet, region eller kommun. Registerkontroll.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 download report. Transcript Särskild personutredning för säkerhetsklass 1Särskild personutredning för

Blankett, "Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" (endast om personal ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2) Blankett, "Intyg säkerhetsprövning" (Det är inte tillåtet att signera intyg åt sig själv) 2021-04-01 · 2 §. För att en uppgift som gäller den kontrollerades make eller sambo ska lämnas ut krävs därutöver att utlämnandet är absolut nödvändigt.

1 jan 2021 För befattningshavare som anställs i befattning som klassats i klass 2 ska förutom registerkontroll också särskild personutredning genomföras. 8 okt 2020 För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och  11 okt 2019 Ifylld blankett Särskild personutredning, om registerkontrollen gäller säkerhetsklass 2; Upplysning till PTS med anledning av framställan om  och hanterar det som är klassificerat hemligt eller ”rikets säkerhet” gäller särskilda så ska den vara placerad i säkerhetsklass (nivå 1-3 och 1 är den högsta). Vilka blanketter och bilagor används för begäran om registerkontroll? Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas.