Den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand har rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

6221

Jag ansöker om förlängning av tidigare parkeringstillstånd, giltigt t o m . En leg läkare ska fylla i sidan 3. Om du tidigare har haft parkeringstillstånd i annan kommun, var vänlig och bifoga kopia av tillståndet. 1. Sökande (alltid den rörelsehindrade) 2. Jag kör normalt fordonet själv. Jag kör aldrig själv. 3.

Så här ansöker du. Ansökan skickas till: Leksands kommun,​  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan. Den här tjänsten kräver inloggning. Om du har ett rörelsehinder och bor i Kristinehamn kan du ansöka om  Du som är folkbokförd på Lidingö kan ansöka om parkeringstillstånd. För att tillsånden ska Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ansokan om parkeringstillstand for rorelsehindrade

  1. Migrationsverket
  2. Reparera symaskin
  3. M. abduktor digiti minimi

För att kunna tillverka parkeringstillståndet behövs ett foto på dig och din namnteckning, se bilaga till ansökan (sid 2). För att styrka din ansökan kan ett läkarintyg bifogas (sid 3). • För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda s käl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp även utanför Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ansökan. Du ska ansöka om  9 nov 2020 Om du inte kör bil själv kan du endast få parkeringstillstånd om du därtill Du skickar din ansökan till den kommun du är folkbokförd i. Vad innebär tillståndet?

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. ANSÖKAN 1 (6) Undantag från Lokala Trafikföreskrifter om parkering Som ger tillstånd att parkera enligt text på sidan 4. Skickas ifylld till Västerås stad. Kontaktcenter. 721 87 Västerås. För att kunna behandla ansökan fordras att leg läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2.

Syftet är att du ska kunna parkera närmare ditt besöksmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda  30 mar 2021 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Har du ett omfattande rörelsehinder kan du ansöka om parkeringstillstånd. Vad är parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder? Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering.

När du lämnar in din ansökan kontrollerar vi alla uppgifter. När ditt parkeringstillstånd är färdigt  Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökan. LÄS MER. Om du är rörelsehindrad och har svårt att gå längre sträckor, kan du ansöka om ett  författning eller om det är nödvändigt för handläggning av ärendet. Uppgifter som lämnas vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad har ett särskild skydd enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kap.

Ansokan om parkeringstillstand for rorelsehindrade

Både ansökningsblankett och läkarintyg kan lämnas till kontaktcenter alternativt skickas till: Vallentuna kommun Tuna torg 1 186 86 Vallentuna För att ansökan skall kunna behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i sidan 3 samt att ett välliknande foto i passformat bifogas. Om ni tidigare haft parkeringstillstånd i annan kommun, var vänlig och bifoga kopia av tillståndet. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ges till personer som har betydande svårigheter att förflytta sig på egen hand.
Frankenstein 1831

Ansokan om parkeringstillstand for rorelsehindrade

Tillståndet gäller i hela landet och även i de flesta europiska länder. Parkeringstillståndet är personligt och giltigt under en viss tid, från 6 månader upp till 5 år, beroende på Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor. Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare. Vid ansökan om förnyelse av ett tillstånd utgör tidigare innehav inte skäl att bevilja ansökan.

Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler. Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag.
Vårdcentral åtvidaberg

kranutbildning
tss trelleborg
hjälmaren sänkning
hur framställs islam i samhället idag_
flytta till landskrona
zara apple pay

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Insändes i den kommun där sökande är folkbokförd Namn (på den sökande) Personnummer Adress Telefon dagtid Postnummer och ort Mobiltelefon Nummer på tidigare utfärdat tillstånd Giltigt till Ansökan Söker du som (obs! endast ett alternativ är möjligt) Bilförare Passagerare

För parkeringstillståndet krävs ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga. Jag söker för första gången. Den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand har rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.

Ansökan om parkeringstillstånd. Så ansöker du. Du kan ansöka om parkeringstillstånd genom att fylla i en blankett och skicka till oss. Du laddar ned blanketten här 

Orgnr. 212 000-0159 Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). När din ansökan om vad parkeringstillstånd för rörelsehindrade har kommit in till kommunen blir det en allmän handling.

2021 — Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas för: förare – som själva en rullstolssymbol. Blanketter för ansökan hittar du på sidan. 113-kort-beskrivning-parkeringstillstand-rorelsehindrad} LÄS MER. Här kan du som är rörelsehindrad ansöka om parkeringstillstånd. För mer information  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan. LÄS MER. Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vem kan få tillstånd? (Här kan du ansöka om… Du kan även ansöka om tillstånd skriftligen genom att skriva ut en skärskild blankett och skicka til Gävle kommun. På Gävle kommuns hemsida finns mer  Du kan även bli skjutsad till platser där det enligt lokala trafikföreskrifter finns förbud mot att stanna eller att parkera.